De 10 afspraken in het Leefstijlakkoord

1. Alle grote supermarktketens hebben zich verbonden aan een campagne om inwoners en met name jongeren op het gebied van voeding te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.

2. Kraamzorg en een supermarkt (PLUS Van Dijck) gaan een leefstijlprogramma ontwikkelen voor aankomende en prille ouders en hun baby (inclusief workshops gezond koken).

3. Fysiotherapiepraktijken gaan in 2020 alle 70-plussers in de gemeente Venray uitnodigen voor een gratis leefstijlscan met leefstijladvies. Met dit project accentueren de fysiotherapeuten ook hun rol in Venray als het gaat om preventie en om antwoord te geven op maatschappelijke vraagstukken als gezond(er) oud worden, zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid. Sportverenigingen ontwikkelen speciale arrangementen voor senioren in het kader van de leefstijlscan en het leefstijladvies.

4. Zorginstellingen en sportaanbieders starten samen een proeftuin: Multi Sports Club Venray. Mensen met een verstandelijke beperking en/of met een psychiatrische kwetsbaarheid kunnen lid worden van de club, zo wekelijks sporten uitproberen bij reguliere sportaanbieders, met als doel om uiteindelijk lid te worden van een reguliere sportclub.

5. Bedrijven adopteren jonge leefstijlambassadeurs in het primair onderwijs: leerlingen van basisscholen gaan leeftijdsgenoten informeren over en enthousiasmeren voor een gezonde(re) leefstijl.

6. Tien Venrayse aanbieders op het gebied van leefstijl hebben de krachten gebundeld in een Leefstijlclub, die de duurzame inzetbaarheid van werknemers wil vergroten.

7. Maandelijks wordt een voetbalcafé gehouden waarbij senioren en mensen met (beginnende) dementie bijeenkomen om aan de hand van voetbalplaatjes (voetballers + momenten uit de historie van SV Venray, VVV-Venlo en Nederlands Elftal) en voetbalattributen met elkaar in gesprek gaan.

8. We stellen vrijwilligers in de gelegenheid om opleidingen te volgen die de KNVB aanbiedt aan (toekomstige) bestuurders van sportverenigingen om zo bij te dragen aan sterke sportverenigingen. Let wel: niet alleen voor voetbalclubs! De opleiding van de KNVB is bedoeld voor (toekomstige) bestuurders van alle sporttakken.

9. Kinderopvangorganisatie ’t Nest, SPOVenray en Venray Beweegt investeren in een leefstijlcoach die met ingang van januari 2020 op basisscholen en kinderopvangcentra in Venray aan de slag gaat met de leefstijl van de leerlingen.

10. In Venray gaan we een pilot starten waarin sporters de energie die ze opwekken tijdens een work-out, kunnen toevoegen aan hun eigen energienetwerk. Op deze wijze werken ze aan hun vitaliteit én reduceren ze hun energierekening.

5 ambities van het Leefstijlakkoord

Binnen het Leefstijlakkoord Venray zijn vijf ambities geformuleerd:

  • In Venray leeft in 2022 de gezondste jeugd van Limburg op basis van kengetallen en onderzoeken (2019 + 2021) GGD Limburg-Noord
  • In Venray leven in 2022 de gelukkigste senioren van Limburg op basis van onderzoeken (2019 + 2021), met medewerking van GGD Limburg-Noord
  • Inclusief sporten en bewegen in een positieve en veilige (sport)omgeving voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is en belemmeringen vanwege fysieke of mentale gezondheid wegnemen
  • Versterken duurzame en vitale sportverenigingen
  • In Venray is in 2022 de duurzame inzetbaarheid van werknemers van Venrayse bedrijven vergroot ten opzichte van 2020
© 2023 - Venray Bloeit
Created by