IVN Geijsteren-Venray Wandeling “Op den Buus”

IVN Geijsteren-Venray Wandeling “Op den Buus”

Zondag 1 oktober 2023
  • De Boshuizen, parkeerplaats t.o. Sint Jozefhlaan naar Smakt
  • Maasheseweg 80A, (doorrijden tot parkeerplaats in bos.
  • 5804AD
  • Venray

IVN Geijsteren-Venray Wandeling “Op den Buus”

Het gebied Op den Buus is ca. 30 hectare groot en ligt in het noordoostelijk deel van de Boshuizen, tegen de provinciegrens met Brabant. Een gedeelte van Op den Buus vormt het Natura 2000 gebied de Boshuizerbergen en is eigendom van het Limburgs Landschap. Het gebied is deels ontsloten en derhalve nog niet ontdekt en nog onbekend. Naar het is zeer zeker een parel in het Limburgse. Op de Buus ligt grotendeels op dekzanden, die in de laatste en voorlaatste ijstijd zijn ontstaan door windafzettingen. In geologisch termen bestaat het gebied uit dekzand, Maasterrassen en evenwijdig aan de Maas gelegen rivierduinen.

Binnen het gebied Op den Buus is een oude Maasmeander te herkennen als twee gedeeltelijk met veen opgevulde laagten. Berkenbroekbos. De oude Maasarm is hier geïsoleerd geraakt. Planten(resten) hebben zich opgestapeld op de bodem. Er ontstond laagveen. Uiteindelijk hadden de planten geen contact meer met de bodem. Ze werden hoofdzakelijk gevoed door regenwater. Hierdoor werd het milieu steeds zuurder. De plantengroei wijst er echter op dat het water niet ver weg is. Soorten als gagel, adelaarsvaren en zachte berk wijzen op een voedselarm, zuur milieu. Het Gagelstruweel op den Buus is soortenarm. De wisselende waterstand maakt de groei van andere houtgewassen onmogelijk. Daardoor wordt gagel op deze natte grond niet verdrongen. Het gebied is omzoomd door droge bossen.

In en rond Venray is tijdens het laatste oorlogsjaar hard gevochten, aanhoudende bombardementen hebben veel verwoestingen aangericht. De gemeenschap had bouwmaterialen nodig. Op den Buus was zo’n plek waar het grind hoog in de bodem zat en men betrekkelijk eenvoudig het grind kon winnen.

In 1999 zijn natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Hierbij is het kleihoudend zandpakket afgegraven tot op de kleilaag van de oude Maasarm, waardoor een zwak gebufferd ven ontstond. In de ondiepe ondergrond bevindt zich een ondoorlatende laag waarop water blijft staan. Het gebied kent bedreigingen. In het gebied komen een aantal kenmerkende planten voor die op (te) veel stikstof wijzen: adelaarsvaren, look zonder look, bramen, brandnetel, rankende helmbloem, pijpenstootje, smelengras en grijs kronkelsteeltje.

Datum : Zondag 01 oktober 2023, met vertrek om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Maasheseweg tegenover de St. Jozeflaan richting de Smakt.

Deelname is gratis.

Terug naar overzicht
© 2023 - Venray Bloeit
Created by