IVN Geijsteren-Venray: Excursie in de Deurnese Peel

IVN Geijsteren-Venray: Excursie in de Deurnese Peel

Maandag 26 mei 2025
  • Natuurpoort
  • Leegveld 8A
  • 5753SG
  • Deurne

IVN Geijsteren-Venray: Excursie Deurnese Peel

De Peel is ontstaan op een zanderige bodem met daaronder ondoordringbare kleilagen. Regenwater kan ook moeilijk zijdelings wegstromen. In het water komen veenmossen tot ontwikkeling. Zij groeien aan de bovenkant door en sterven aan de onderkant af. Uit lagen afgestorven veenmossen ontstaat hoogveenturf.

Mensen, die aan de rand van de Peel wonen hebben al vanaf de Middeleeuwen turf gestoken voor eigen gebruik. Vanaf 1740 doen de broeders van Huize Padua in Boekel dat al op grotere schaal. Maar de turfwinning start pas écht, wanneer Jan van de Griendt in 1853 het dorp Helenaveen sticht. Hij laat de Helenavaart graven, die uitmondt in de Noordervaart. Zo kan de turf makkelijk afgevoerd worden via de Maas.

In 1980 wordt de Deurnese Peel aangewezen als beschermd natuurgebied. In 1984 stopt daar de turfwinning. Vóór 1984 wordt van turf nog potgrond gemaakt. Samen met de Mariapeel ontstaat een natuurgebied van 2734 ha. Nu dreigt dit gebied voortdurend te verruigen door de hoge “stikstof”-belasting. De droge zomers van de laatste jaren hebben grote invloed gehad met branden in de verdroogde delen tot gevolg.

Op 20 april 2020 ontstaat een van de grootste Peelbranden in de Deurnese Peel. Wekenlang smeulen resten in de grond, die af en toe weer vlam vatten. Er gaan in totaal 710 ha Peel in vlammen op. Een jaar later is al te zien dat planten weer uitlopen. Maar de planten, die vooral van brand profiteren zijn de adelaarsvaren en het pijpenstrootje. Laat dat nu precies de soorten, die het gebied brandgevaarlijk maken in een drogere periode. Na de branden zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid te verbeteren. Er worden schapen ingezet om de begroeiing te kortwieken. Percelen zijn gemaaid en andere met dode naaldbomen gekapt.

Er wordt gestart met het project ‘Leegwater’. Dat project gaat het gebied vernatten. Een aantal van de werkzaamheden zijn intussen al afgesloten: De aanleg van 40 km aan kades; De aanleg van 45 stuwen; Ongeveer 40 km aan greppels en sloten zijn gedempt. We gaan zelf een kijkje nemen in het gebied en hopen toch op droog weer.

We starten op 26 mei a.s. om 10.00 uur bij Natuurpoort, Leegveld 8A, 5753 SG Deurne.

Terug naar overzicht

Volgende evenementen

© 2024 - Venray Bloeit
Created by