Wandelroute Boschhuizen

Boschhuizen, natuurwandeling Venray 3,2 km - 4,0 km

Startpunt:
  • Maasheseweg 80-91
  • 5817 AA
  • Venray
Parkeren: Parkeerplaats bij voor de slagboom bij natuurgebied
Aantal km's: 3,2 - 4,0 km
Herkenningspunt: Hotel Asteria Venray
Knooppunten route: 30, 34, 32, 33, 35, 30
Download GPX route

Boschhuizen is een onderdeel van het grotere boscomplex Boschhuizerbergen. Het gebied Boschhuizen ten westen van de spoorlijn en ten oosten van de A73 is voor het grootste deel eigendom van de Gemeente Venray heeft een omvang van 60 ha. Deze bossen omringen de algemene begraafplaats en het crematorium Boschhuizen.

Het gebied is vernoemd naar de oude buurtschap "de Boschhuizen". Het bosgebied is oorspronkelijk een eeuwenoud eikenhakhoutbos. De huidige bossen dateren uit de tweede wereldoorlog en bestaan overwegend uit grove den met enkele opstanden van Corsicaanse en Oostenrijkse den, Japanse lariks en een hoekje douglas. De bomen staan op zeer arme grond, deels op voormalig stuifzand. Dat is te zien aan de groei van de bomen: hoe armer de grond des te langzamer en moeizamer groeien de bomen. Jonge inlandse eiken en Amerikaanse eiken wisselen elkaar af in de struikenetage. In het zuiden ligt een graslandje met een poel. Deze open plek is voor vlinders, libellen en andere dieren een ideale zonnestek in het donkere bos.

Jeneverbesstruiken
In dit gebied kom je grillige stuifduinen begroeid met jeneverbesstruiken tegen. Een in de twintiger jaren geplande ontginning van het unieke jeneverbessenareaal was in 1931 aanleiding tot de oprichting van Stichting het Limburgs Landschap. De jeneverbesstruik valt onder natuurbescherming. Aan de andere kant van het spoor, op het terrein van het Limburgs Landschap, staat één van de grootste jeneverbessenopstanden. De eerste natuurlijke verjongingen zijn recent aangetroffen. Dat is opmerkelijk omdat deze soort zich heel moeilijk verjongt. In samenwerking met het Limburgs Landschap worden er windtunnels gemaakt in het bos om het stuifzand open te houden en de wind vrij spel te geven.

Het startpunt van de wandelroute ligt aan de Maasheseweg, ter hoogte van Hotel Asteria. Dit is bij afslag Venray-Noord aan de A73.

Startpunt: Maasheseweg 80-91, 5817 AA Venray. Nabij Hotel Asteria, afslag Venray-Noord aan de A73.
Rij vanaf Hotel Asteria richting Maashees. Sla na ongeveer 250 meter rechtsaf de bosweg in naar de parkeerplaats met informatiebord.
Parkeren: Parkeerplaats vóór de slagboom bij het natuurgebied.

Type: Knooppunten lopen
Wegtype: Zandwegen / paden
Voorgestelde wandelvolgorde over de knooppunten:
30, 34, 32, 33, 35 en terug naar 30.
Afstand: 3,2 km
Tijdsduur: ± 45 min

of 

30, 31, 32, 33, 35 en terug naar 30.
Afstand: 4,0 km
Tijdsduur: ± 50 min

Terug naar overzicht
© 2024 - Venray Bloeit
Created by