Het Schutterspad

Startpunt:
  • Loonsedijk 5
  • 5815 EH
  • Merselo
Parkeren: Het Schutterspad
Aantal km's: 3,5 km
Herkenningspunt: Infobord
Knooppunten route: 01, 67, 70, 68, 01.
Download GPX route

Welkom bij de Schutterij ’t Sandt “Gilde Sint Jan, Venray”.

Tijdens deze wandeling over het “Schutterspad” laten wij je kennis maken met de historie van de Schutterij. De afstand van de wandelroute bedraagt 3,5 km en voert je langs tien hoofstukken uit het Schutterijboek. De wandelroute is met 1,0 km uit te vergroten. Zie afbeelding plattegrond. Het Schutterspad is gemankeerd met plaatjes: Wit vlak met groene driehoekspijl, maar kan ook middels de aangegeven knooppunten worden gelopen.

Een stukje historie uit het roemruchte verleden

't Sandtacker is genoemd naar een straat in Venray. De vroegere patroon was St. Jacob. In de Sint Petrus Banden Kerk in Venray was (en is weer) een apart altaar van deze schutspatroon, dat sinds 1427 bediend werd door een priester uit het Bisdom Keulen. Verder worden geestelijke bedienaars genoemd in 1438, 1485 (Paulus Gruyter), 1468, 1510 en 1566 (Petrus Coeppen). Later is St. Jan Baptist of de Doper Schutspatroon geworden (sinds 1585).

Taak van de Schutterij
De Limburgse Schutterijen hebben tot 1907 hun weerbaarheidsfunctie gehouden. Zij deden tot die tijd dienst als bewaarders van orde en rust, en zijn opgericht ter bescherming van kerkaltaar (auter), bevolking (Heerdt) en vaderland (troon), als de sterke arm van de justitie, door het vangen van gauwdieven en het tegengaan van stroperij en plundering. Ons Gilde is dan ook bijzonder trots op het feit, dat tijdens de beeldenstorm de beelden van de Grote- of St. Petrus-Bandenkerk door tussenkomst van de (toenmalige) 3 schuttersgilden: 't Zandakker, 't Hof, en 't Eind (nu St. Anna), bewaard zijn gebleven.

Daarbij bleven zij tot dan toe op sociaal gebied belangrijk als broederschap in de waarste zin van het woord. Zo bezaten veel Gilden naast het Gildehuis een eigen altaar in de kerk, waar op de dag van de patroonheilige -in dit geval St. Jan- een Gilde-Mis werd opgedragen. Broederschap hield en houdt tevens in, dat men broederlijk met elkaar omgaat en elkaar bijstaat als dat nodig mocht zijn. Het Gilde heeft veel goeie perioden gekend. Eind 19e eeuw was een bloeiperiode die zich tot aan de opheffing in 1907 heeft voortgezet. Oude foto's tonen aan dat er toen een schitterende groep was met een groot stafmuziekkorps en een majoor te paard. Uit deze stafmuziek is daarna de plaatselijke Harmonie ontstaan die in de hoogste klasse speelt en onder de naam Euterpe nu bekend is.

Na het ontnemen van de officiële taken door Koningin Wilhelmina van Oranje Nassau heeft het Gilde opgang en neergang gekend, tot er in 1975 een volledige wedergeboorte heeft plaatsgevonden, met als resultaat het huidige korps.


Terug naar overzicht
© 2024 - Venray Bloeit
Created by