De Heidsche Peel

De Heidsche Peel is een natuurgebied en restant van de Peel behorende bij Ysselsteyn in de gemeente Venray, aan de grens met de Brabantse gemeente Deurne.Startpunt:
  • Zeilbergseweg 3
  • 5861 CX
  • Ysselsteyn
Parkeren:
Aantal km's: 5,4 km
Herkenningspunt: Parkeerinham aan de Zeilbergseweg
Knooppunten route: 20 – 22 – 23 – 24 – 22 – 25 – 26 – 59 (weg oversteken) naar 21 – 20 en door richting 10
Download GPX route
Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en vormt een ca. 150 ha groot, vrij geïsoleerd gelegen Peelrestant. De Heidsche Peel was begin jaren 60 een van de allerlaatste grote heideontginningen in Nederland. Doordat deze ontginning grotendeels mislukte, heeft zich een "schaakbordpatroon" gevormd waarin blokken landbouwgrond en natuurgebied elkaar afwisselen. De provincie Limburg is inmiddels begonnen een ongeveer 60 ha groot deel van de tussen het natuurgebied liggende landbouwgronden op te kopen om die weer terug te geven aan de natuur.

Het gebied bestaat uit hoogveenrestanten, berkenbos, droge en vochtige heide. Merkwaardig genoeg kent dit zwaar aangetaste natuurgebied nog altijd bijzondere en goed bewaarde natuurwaarden, met name in en om enkele complexen met boerenkuilen.
Terug naar overzicht
© 2024 - Venray Bloeit
Created by