Gedurende de 2e Wereldoorlog, vanaf september 1944 tot maart 1945 was m.n. onze streek Noord Limburg en Oost Brabant frontgebied. Het front stagneerde en de Maas als frontlijn was een lange tijd een natuurlijk scheiding tussen angst / onderdrukking en vrijheid. Niet alleen voor de bewoners, al dan niet geëvacueerd  uit onze streek was deze periode een verschrikking, ook voor onze bevrijders, de Britse en Amerikaanse soldaten,  was het absoluut een catastrofe die herfst en strenge winter in 1944-1945.

Hoe het er aan toe ging in die tijd? Dicht aan het front waren de geschutstellingen en loopgraven. Achter het front de o.a. de gewondenverzorging maar ook de ontspanning. Maar er is zoveel meer nodig deze soldaten te verzorgen. Dit alles kun je nogmaals beleven bij Lest We Forget.

Lest We Forget publieksdagen 1 en 2 oktober

In het weekend van 1 en 2 oktober is het terrein geopend van 10.00 tot 17.00 uur voor iedereen van jong tot oud, die interesse heeft in de historie van de 2e Wereldoorlog.  Dit educatieve evenement is  ‘non-profit’ van opzet en zou zonder sponsoring van o.a. het bedrijfsleven niet gerealiseerd kunnen worden

Er wordt aan de bezoeker een kleine bijdrage van € 5,00 (kinderen tot 12 jaar € 2,00) per dag in de kosten gevraagd  in de vorm van entreegeld maar daarvoor mag je deze dagen beslist niet missen en maakt men hierdoor deze dagen tevens mogelijk.

Meer weten? Kijk op: https://www.lestweforget.eu  

© 2024 - Venray Bloeit
Created by