Huisregels

Om de kermis gezellig en veilig te houden, hanteren we een aantal huisregels. Door het betreden van het kermisterrein en de omliggende straten ga je akkoord met onze huisregels.

  • Het betreden van het kermisterrein inclusief alle attracties en horecagelegenheden is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
  • Het is niet toegestaan om zelf meegebracht glaswerk, blikwerk en/of alcoholhoudende dranken bij je te hebben.
  • Aanwijzingen van beveiligingspersoneel, gemeente en politie dienen direct opgevolgd te worden.
  • Softdrugs, harddrugs, slag-, steek-, vuur- stootwapens en andere voorwerpen die als wapens kunnen dienen worden aangewend, dan wel voorwerpen die de veiligheid of welzijn van bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, zijn verboden.
  • De kermisbezoeker geeft toestemming voor het maken van video- en foto-opnamen waar hij/zij mogelijk op voorkomt. De organisatie van de kermis kan deze opnamen gebruiken voor promotionele doeleinden.
  • Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden.
  • Deponeer uw afval in de hiervoor aanwezige afvalbakken.
  • Het is verboden om, zonder toestemming van de gemeente, flyers / posters / stickers en dergelijke binnen en rondom het evenemententerrein te verspreiden en/of aan te brengen.
  • In situaties waarin bovenstaande huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie.
© 2024 - Venray Bloeit
Created by