De fotobingo

Verschillende partijen hebben hun handen ineengeslagen en zijn activiteiten gaan organiseren voor jongeren in de coronaperiode. Binnenkort volgt hier meer informatie over, maar bij deze alvast de eerste activiteit:

Fotobingo in Odapark Venray
De deelnemers krijgen bij het Odapark een video instructie en een bingo-kaart met daarop verschillende fotografische opdrachten. Voorbeelden zijn: ‘maak een portretfoto’ of ‘fotografeer een weerspiegeling in het Odapark’, in de video instructie wordt uitleg gegeven bij elke opdracht. Dan gaat de opdracht van start en de deelnemers hebben 24 kansen (foto’s) om de bingokaart zoveel mogelijk af te strepen. Daarna leveren ze de camera’s weer in bij Odapark, daarvoor is 9 maart als datum gereserveerd. De foto’s worden ontwikkeld en nabesproken (de exacte vorm van de nabespreking hangt af van de dan geldende coronaregels). Een deel van de resultaten wordt gepubliceerd via de sociale media van het Odapark.

Inschrijven?
Jongeren tussen de 12 en 23 jaar kunnen op 3 en 5 maart tussen 13:00 en 17:00 uur een wegwerpcamera ophalen bij het Odapark. Hiervoor schrijven ze zich in, er is een maximaal aantal deelnemers dat mee kan doen. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar joep.vossebeld@odapark.nl

Volledig coronaproof

De gehele activiteit is corona-proof. Deelnemers voeren individueel de foto-opdrachten uit en halen de spullen op een veilige manier af bij het Odapark. Een deel van de opdrachten zal buiten uitgevoerd moeten worden, tijdens de instructie zullen de op dat moment geldende coronamaatregelen doorgenomen worden met de deelnemers.

Analoge fotografie
Er is bewust gekozen voor een analoge vorm van fotografie, hierdoor worden jongeren gestimuleerd om anders te kijken naar hun omgeving en op een andere manier keuzes te maken in het fotograferen dan normaal (wanneer ze vrijblijvend tientallen foto’s kunnen maken met hun smartphone). Door de video instructie van Tetsuro krijgen de deelnemers tevens een aantal fotografische lessen mee. Het mooie aan de opdracht is dat het ook gepaard gaat met fysieke beweging, om de opdrachten uit te voeren moeten de deelnemers zich immers door Venray gaan bewegen.

De afsluiting
Na afloop van de opdracht is er aandacht voor het nabespreken van de foto’s. Wij hopen dat we dit t.z.t. ‘live’ kunnen organiseren in kleine groepjes en o.l.v. Tetsuro. Uit zijn ervaring met dit soort nabesprekingen blijkt dat daar eigenlijk de meest waardevolle lessen geleerd worden, namelijk: leren om respectvol feedback te geven en om kritiek te aanvaarden.’ We zullen nog een opvolging van dit plan indienen zodra we meer weten over de organisatievorm hiervan, dit kan mogelijk in samenwerking met het Raayland college in de vorm van een workshop op school.

© 2022 - Venray Bloeit
Created by