Hans Goedkoop en Camerata Trajectina

Zondag 13-01-2019


Theehuis in het Odapark
Merseloseweg 117, Venray
Venray
0478-513690
info@theehuisconcerten.nl
www.theehuisconcerten.nl

Hans Goedkoop verteller
   
Hieke Meppelink sopraan
Nico van der Meel tenor
Sakia Coolen blokfluiten
Cassandra Luckhardt viola da gamba
 Arjen Verhage luit en citer

 

 

VIVE LE GEUS!

Camerata Trajectina en Hans Goedkoop vertellen de 80-jarige oorlog; In een bloedstollend hoorspel wordt het wel en wee van de geuzen bezongen, Alva bespot, Leiden ontzet, Van Oldenbarnevelt onthoofd en de zilvervloot veroverd. In vogelvlucht gaan we door de belangrijkste periode in de ontstaansgeschiedenis van ons land. Muziek fungeerde hierin als nieuwsbron, maar ook als belangrijk propagandamiddel. De liederen vertolkten de stem
van het volk; zij beschreven de politieke overtuigingen, maar ook de gevoelens van de mensen die er bij waren. Van het bekendste geuzenlied, het Wilhelmus, werd gezegd dat het meer kracht had dan 10.000 soldaten. Hoewel vaak lofrijk bezongen, klonken er ook verontwaardigde dissonanten over de bloederige acties van de Geuzen. Vive le Geus! is een verhaal over opstand en oorlog, over chaos en onderlinge verdeeldheid, over intrige en wreedheid, maar vooral ook over de kracht van muziek in donkere tijden.

Hans Goedkoop is een Nederlands historicus. Hij is vooral bekend als presentator van Andere Tijden, een geschiedenisprogramma van de NTR en VPRO. Goedkoop was initiatiefnemer en presentator van de dertiendelige televisieserie De Gouden Eeuw, die van december 2012 tot maart 2013 bij de NTR/VPRO werd uitgezonden.

Het ensemble Camerata Trajectina heeft naam gemaakt met haar voortdurende pleidooi voor de Nederlandse muziek vanaf de Middeleeuwen tot en met de 17e eeuw.
De programma’s van Camerata Trajectina zijn veelal gebouwd rond literaire of politieke en religieuze thema’s en personen. Het ensemble werkte mee aan tal van Nationale Herdenkingen: de Unie van Utrecht (1979), de Vrede van Münster (1998), de Calvijn Herdenking (2009), de Vrede van Utrecht (2013), het Luther-jaar (2017) en – nog komend – de Bredero Herdenking in 2018.

Een andere lijn is de samenhang tussen muziek en schilderkunst, onder meer Jan Steen, Frans Hals en Jeroen Bosch.
Camerata Trajectina gaf honderden concerten in Nederland, waaronder vele in het Oude Muziek Festival Utrecht, in de meeste andere landen van Europa, Verenigde Staten en Canada, Mexico, het Midden-Oosten, Indonesië, Ghana en Marokko. Inmiddels zijn meer dan 30 cd’s verschenen, de meeste op het label Globe.